Baekeland Fonds Home Baekeland Fonds I Baekeland Fonds II English Nederlands
TiGenix publiceert resultaten fase III studie met ChondroCelect® PDF

Leuven (België) - 5 februari, 2008. TiGenix (EURONEXT: TIG), het biomedische bedrijf dat zich toespitst op de ontwikkeling van innovatieve lokale behandelingen voor beschadigde en osteoartritische gewrichten, kondigt de publicatie aan van de resultaten van de klinische studie TIG/ACT/01/2000 met ChondroCelect® in een vooraanstaand orthopedisch tijdschrift.

De publicatie getiteld "Characterized chondrocyte implantation results in better structural repair when treating symptomatic cartilage defects of the knee in a randomized controlled trial versus microfracture" door D. Saris, J. Vanlauwe et al verschijnt als eerste artikel in de februari-editie van "The American Journal of Sports Medicine", Vol. 36, No. 2, pp. 235-246 en werd op 24 januari reeds online voorgepubliceerd. "The American Journal of Sports Medicine" is het officiële tijdschrift van de "American Orthopaedic Society for Sports Medicine" (AOSSM). Het is een van de meest gerenommeerde tijdschriften in de orthopedie en sportgeneeskunde.

De publicatie beschrijft de positieve resultaten van een baanbrekende studie waarin de gekarakteriseerde chondrocyten implantatie met ChondroCelect® werd vergeleken met microfractuur, de standaardbehandeling voor symptomatische kraakbeendefecten in de knie. Deze multicentrische, prospectieve, gerandomiseerde en gecontroleerde studie werd ontworpen om het structureel weefselherstel en klinische verbetering te beoordelen. In totaal werden 118 patiënten behandeld.

Eén jaar na behandeling vormde de gekarakteriseerde chondrocyten implantatie superieur herstelweefsel in vergelijking met het weefselherstel na behandeling met microfractuur. De klinische resultaten op korte termijn zijn gelijklopend voor beide behandelingen, wat het gebruik van ChondroCelect® in eerste lijn ondersteunt. Bovendien concluderen de auteurs dat het superieure structurele herstelweefsel bij de gekarakteriseerde chondrocyten implantatie op lange termijn kan resulteren in een groter klinisch voordeel voor de patiënt. Om dit te bevestigen worden de patiënten over een langere periode opgevolgd.

De eerste auteurs, Dr. Saris en Dr. Vanlauwe, zijn erg tevreden met de positieve resultaten van deze studie en benadrukken de hoge methodologische kwaliteit ervan. "Deze studie voldoet aan de criteria om bij de regulatoire instanties een registratiedossier ter goedkeuring van de behandeling in te dienen, een voorwaarde om meerdere patiënten toegang te verschaffen tot deze behandeling. De studie zet nieuwe standaarden voor de ontwikkeling van celgebaseerde producten en tilt het veld van kraakbeenherstel naar een hoger niveau." aldus Dr. Vanlauwe.

"Hoewel deze resultaten reeds werden voorgesteld op een aantal orthopedische conferenties, bevestigt deze publicatie het belang van de studie voor de orthopedische gemeenschap." zegt Gil Beyen, CEO van TiGenix.

De publicatie kan online geconsulteerd worden op: http://ajs.sagepub.com/cgi/reprint/36/2/235?ijkey=HBm6.l6RQ.lFc&keytype=ref&siteid=amjsports

Contactpersonen bij TiGenix voor meer informatie:

Gil Beyen
Chief Executive Officer
TiGenix NV
+32 16 39 60 60
Kris Motmans
vertegenwoordiger van de MC-Services Group
Corporate Communications
+32 16 39 60 63
+32 473 74 20 57