Baekeland Fonds Home Baekeland Fonds I Baekeland Fonds II English Nederlands
Baekeland II geeft hightech ondernemerschap een duwtje in de rug PDF

Onlangs richtten de partners van de Associatie Universiteit Gent samen met Fortis Private Equity, KBC Private Equity en Ethias een tweede universitair zaaikapitaalfonds op: Baekeland-fonds II NV.  

Baekeland fonds II start met een kapitaal van 6,6 miljoen EUR. Er lopen onderhandelingen met een aantal Vlaamse partijen met als bedoeling het kapitaal substantieel te verhogen. Intussen heeft Volksvermogen NV bevestigd om mee te participeren.

Dit fonds zal in de komende 5 jaar investeren in een 10-tal vooral hoogtechnologische bedrijven, ontstaan als spin-offs van onderzoekslabo’s van de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool of Hogeschool West-vlaanderen.

Baekeland Fonds II NV bouwt voort op de positieve ervaringen van Baekeland Fonds NV. De investeringsperiode van dit eerste fonds werd afgerond na het financieren van 4 spin-offs van de Universiteit Gent.

Baekeland Fonds II profileert zich als een “zaaikapitaal” en “early stage” fonds. Baekeland Fonds II zal investeren bij de oprichting van de spin-offs en, indien opportuun, ook de volgende ronde financieren, bij voorkeur samen met andere investeerders. Op deze wijze hoopt Baekeland Fonds II grootschalige projecten te kunnen realiseren die in aanmerking komen voor verdere financiering door de Vlaamse en internationale risicokapitaalsverschaffers. Anderzijds wenst Baekeland Fonds II op deze wijze een commercieel aanvaardbaar rendement te realiseren.  

Op deze wijze hopen de partners van Baekeland Fonds II bij te dragen tot de creatie van beloftevolle groeibedrijven en de vernieuwing van de Vlaamse economie.

Het Baekeland Fonds II wordt operationeel beheerd door de afdeling Technologietransfer van UGent, hierin bijgestaan door investeringsmanagers van KBC Private Equity en Fortis Private Equity.